Gần 13 ngàn công trình điện mặt trời áp mái đã đăng ký bán điện cho EVN

Đã có 12.765 công trình điện mặt trời áp mái đăng ký bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam với tổng sản lượng điện bán là 30,5 triệu kWh, tính đến hết tháng 8/2019.

Trong đó, tổng công suất các công trình điện mặt trời trên mái nhà của khách hàng là 216 MWp.

Quyết định 11/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời đã hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019 mà chưa có quyết định mới thay thế. Hiện nay, EVN chưa có cơ sở pháp lý để hướng dẫn khách hàng, cũng như chưa thực hiện được các thủ tục mua bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái của khách hàng mới.

Tập đoàn hiện đang chờ hướng dẫn của Bộ Công Thương để thực hiện việc ký hợp đồng mua điện với các chủ đầu tư các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

- Dự kiến đến cuối năm 2019,  sẽ có thêm 300 MW công suất điện mặt trời áp mái được lắp đặt. 

- 2.000 MW là tổng công suất điện mặt trời áp mái có thể đạt được đến hết năm 2020.

 


  • 24/09/2019 09:50
  • Phạm Tân
  • 66561