EVNSPC phân cấp quản lý tới 100% Điện lực trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2014, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã phân cấp quản lý tới 198/198 Điện lực trực thuộc, đạt tỷ lệ 100%.

Việc đổi mới mô hình tổ chức đã giúp các Điện lực chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch do công ty điện lực giao, tạo điều kiện giải quyết công việc nhanh cho khách hàng sử dụng điện.

Theo đó, các Điện lực được giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch chi phí sao cho hoạt động một cách hiệu quả nhất. Đáng chú ý, trong công tác ký kết hợp đồng mua bán điện và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị mua điện của khách hàng, phần lớn các công ty điện lực phân cấp cho các Điện lực cao hơn mức phân cấp tại Quyết định số 212.

Song song với việc phân cấp, để các đơn vị nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty đã tạo điều kiện cho hơn 33.300 lượt CBCNV đào tạo tại các lớp như khóa đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế, thạc sỹ quản lý năng lượng, kỹ thuật điện, bồi huấn nâng bậc .v.v.

Thời gian tới, để tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị doanh nghiệp, EVNSPC sẽ tập trung hoàn tất việc triển khai thực hiện quy chế 212 của EVN về chuyển đổi và củng cố hoạt động Điện lực huyện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt phương án tái cơ cấu EVNSPC giai đoạn 2012 - 2015 có tính đến 2020. Bên cạnh đó, EVNSPC cũng rà soát hoàn thiện mô hình các Điện lực, công ty điện lực theo đề án củng cố năng lực và hoạt động do EVN ban hành.


  • 22/01/2015 10:46
  • M.H
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét