EVNSPC đóng điện thành công đường dây 110kV Ngãi Giao - Cẩm Mỹ

Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) và các đơn vị liên quan vừa đóng điện đưa vào vận hành công trình đường dây 110kV Ngãi Giao - Cẩm Mỹ.

Trạm biến áp 110kV Ngãi Giao. Ảnh: ĐVCC.

Công trình có chiều dài tuyến là 19,8 km, bao gồm 78 vị trí trụ, đi qua địa bàn hai huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai). Công trình có tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, bằng nguồn vốn vay tín dụng của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Dự án khởi công ngày 12/9/2016. Trong quá trình thi công, dự án gặp rất nhiều khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Tổng công ty Điện lực miền Nam, sự hiệp đồng chặt chẽ của Ban QLDA Điện lực miền Nam và các đơn vị thi công, công trình đường dây 110kV Ngãi Giao – Cẩm Mỹ đã hoàn thành, đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành đúng tiến độ đề ra.

Công trình góp phần quan trọng trong việc kết lưới, tạo mạch vòng liên kết, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.