EVNSPC: Tháng 10 sản lượng điện thương phẩm đạt 4.700 triệu kWh

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, tháng 10/2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện được 4.700 triệu kWh, tăng 11,85% so với cùng kỳ năm 2015, lũy kế 10 tháng đạt 45.430 triệu kWh, tăng 11,8%.

Tháng 10/2016, sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC đạt 4.700 triệu kWh - Ảnh:Ng.Tuấn.

Theo ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc EVNSPC: Trong tháng 10/2016, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước, trong 10 tháng đầu năm tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.342,13/1.396,67 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,18/1,67 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 4,91/6,6 lần/khách hàng.

Sản lượng điện thực hiện tiết kiệm trong tháng 10 đạt 110 triệu kWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2015; lũy kế 10 tháng đạt 1.175 triệu kWh, bằng 2,58% sản lượng điện thương phẩm, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng các tháng cuối năm 2016, EVNSPC sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là cấp điện cho các khu vực bị hạn hán, xâm ngập mặn, các dịp lễ, tết dương lịch. Đồng thời, triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, an sinh xã hội trong tháng “Tri ân khách hàng”. Phấn đấu hoàn tất đóng điện 18 công trình lưới điện 110kV: Đường dây Long An 2 - An Thạnh, Giồng Riềng - Gò Quao; Trạm 110kV Hựu Thạnh, Bình Sơn, An Thạnh…


  • 10/11/2016 09:04
  • Ngọc Tuấn