EVNSPC: Điện thương phẩm 6 tháng đầu năm đạt hơn 29 tỷ kWh

Đây là một trong những kết quả sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trong nửa đầu năm 2017. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết quý II năm nay, EVNSPC đang quản lý mua bán điện cho 7.467.747 khách hàng. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn của 21 tỉnh, thành phía Nam đã có điện lưới quốc gia; số hộ dân được sử dụng điện là 7,57 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,47%; trong đó số hộ dân nông thôn là 5,06 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,19%. 

Cũng theo EVNSPC, Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tại tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2 hiện đang triển khai phần khối lượng vốn ngân sách được cấp năm 2017 (tương đương 15,4 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. 

Về đầu tư xây dựng, 6 tháng qua, Tổng công ty khởi công được 26 công trình và đóng điện 19 công trình lưới điện 110/220 kV. Tổng khối lượng đã đưa vào vận hành bao gồm: 25 km đường dây xây dựng mới, 43 km đường dây cải tạo nâng cấp và tổng dung lượng tăng thêm là 870 MVA. Bên cạnh đó, EVNSPC cũng hoàn thành 135 công trình lưới điện phân phối.

Tính đến cuối tháng 6/2017, Tổng công ty đã đưa vào vận hành thêm 96 TBA điều khiển xa, nâng tổng số trạm điều khiển xa của đơn vị lên 162 trạm. 

 


  • 11/07/2017 05:12
  • Thành Trung