EVNSPC: Đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết dương lịch 2015

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo điện trong dịp lễ Noel và Tết dương lịch 2015.

Theo đó, trong các ngày lễ Nole (từ 0 giờ ngày 24/12 đến hết 24 giờ ngày 25/12), các ngày Tết dương lịch (từ 0 giờ ngày 31/12 đến hết ngày 24 giờ ngày 1/1/2015), EVNSPC sẽ không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ những trường hợp đặc biệt.

Tổng công ty yêu cầu các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế miền Nam thực hiện các phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, kiểm tra củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng sử dụng điện và các điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật trong dịp Tết; Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến các khách hàng sử dụng điện.


  • 16/12/2014 09:10
  • Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét