EVNPSC tiếp nhận sửa chữa lớn Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 từ năm 2021

Không chỉ thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy và hệ thống thiết bị công nghệ trong các nhà máy thủy điện, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) sẽ mở rộng phạm vi sửa chữa, bắt đầu với Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 kể từ năm 2021.

Ngày 7/8/2020, ông Đặng Huy Cường - Thành viên HĐTV EVN làm việc với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) về tình hình thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020, chuẩn bị kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021.

Ông Hoàng Trọng Nam – Giám đốc EVNPSC cho biết, trong kế hoạch năm 2020 của đơn vị được giao thực hiện 99 danh mục sửa chữa lớn, trong đó có 25 danh mục sửa chữa lớn tổ máy. Đến hết tháng 7, đã hoàn thành 38 danh mục.

Một số danh mục sửa chữa lớn trong kế hoạch vừa qua phải lùi thời gian sửa chữa bởi những nguyên nhân như: Thời gian hoàn thành và tiếp nhận hồ sơ sửa chữa lớn đã phê duyệt kéo dài hơn so với quy định; dịch COVID-19 xảy ra từ đầu năm 2020 đến nay ảnh hưởng đến thời gian cung ứng vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật của chuyên gia nước ngoài; thời gian nghiệm thu hàng hóa kéo dài do các quy định, thủ tục về tài liệu kèm theo hàng hóa,…

Để khắc phục tình trạng trên, EVNPSC đã phối hợp với các công ty thủy điện xây dựng biện pháp tổ chức thi công, phân kỳ sửa chữa theo lịch sửa chữa đã được Tập đoàn phê duyệt, đảm bảo chất lượng các tổ máy vận hành an toàn từ trước mùa lũ năm 2020 đến nay.

Ngoài ra, hàng tuần, EVNPSC luôn phối hợp với các nhà thầu để cập nhật tiến độ thực hiện hợp đồng phục vụ triển khai kế hoạch sửa chữa lớn của các nhà máy.

Theo kết quả cập nhật tiến độ cung ứng vật tư thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật của các nhà thầu đến nay, các vật tư thiết bị theo danh mục sửa chữa lớn sẽ cấp đủ trong năm 2020, đảm bảo thi công và quyết toán các danh mục trong năm 2020.

Về công tác sửa chữa NMNĐ Thái Bình 1 kể từ năm 2021, EVNPSC phối hợp với Công  ty Nhiệt điện Thái Bình, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) xây dựng phương án tiếp nhận, kế hoạch và quy chế phối hợp giữa các bên thực hiện công tác sửa chữa NMNĐ Thái Bình 1 để trình Tập đoàn phê duyệt trước ngày 30/9/2020.

Làm việc với EVNPSC ngày 7/8, ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNPSC chủ động phối hợp với các Ban của Tập đoàn, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện để đảm bảo công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên,…. Về kế hoạch sửa chữa đối với NMNĐ Thái Bình 1, ông Đặng Huy Cường yêu cầu EVNPSC cần chủ động làm việc với EVNGENCO 3 về vấn đề chuyển giao nguồn nhân lực từ nhà máy sang EVNPSC. Đồng thời gấp rút chuẩn bị các trang thiết bị, tập trung nguồn nhân sự có chuyên môn chất lượng cao cho nhiệm vụ mới. 


  • 07/08/2020 05:19
  • Xuân Tiến
  • 3844