EVNNPT sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA

Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), sau 7 năm thành lập (năm 2008) tổng số luỹ kế vốn vay ODA đa phương và song phương ký kết theo hiệp định của EVNNPT đã lên tới 2,15 tỉ USD và EVNNPT đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó.

Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện của EVNNPT. Ngay từ khi mới thành lập, EVNNPT đã tiếp nhận lại một số dự án vay vốn ODA từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khoảng 850 triệu USD.

Sau 7 năm, lũy kế vốn vay ODA đa phương và song phương ký kết theo hiệp định của EVNNPT đã lên tới 2,15 tỉ USD, tăng 153% so với thời điểm mới thành lập, chiếm khoảng 45,9% tổng đầu tư của EVNNPT cho hệ thống truyền tải điện giai đoạn 2008-2015 (khoảng 101.199 tỉ đồng).

Giai đoạn 2016-2020, tổng số vốn ODA nằm trong chương trình do các tổ chức tài chính đa phương và các chính phủ cam kết/dự kiến cho Chính phủ Việt Nam vay trong lĩnh vực truyền tải điện khoảng 1,9 tỉ USD.

Theo đánh giá của EVNNPT, kết quả thực hiện các dự án sử dụng vốn vay ODA của Tổng Công ty được các nhà tài trợ đánh giá hiệu quả với tỉ lệ giải ngân tương đối tốt, cơ bản đáp ứng tiến độ về thu xếp vốn và triển khai các dự án, các mục tiêu đầu ra của các dự án được đảm bảo. Đây cũng là cơ sở để các nhà tài trợ tiếp tục tin tưởng và xem xét tài trợ cho EVNNPT các khoản vay tiếp theo với quy mô lớn hơn, nhiều hình thức mở, đa dạng và phong phú hơn.

Hiện nay, EVNNPT sở hữu 19.631 km đường dây (trong đó có 6.790 km đường dây 500 kV, 12.779 km đường dây 220 kV và 43 km đường dây 110 kV) tăng 45,5% so với năm 2010.Tổng số trạm biến áp đến thời điểm hiện tại là 109 trạm (bao gồm 23 trạm biến áp 500 kV, 85 trạm biến áp 220 kV và một trạm biến áp 110 kV), tăng 45,3% so với năm 2010.

Hệ thống truyền tải điện liên tục được mở rộng, nâng cấp về quy mô và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu vận hành an toàn, liên tục và ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.


  • 28/08/2015 01:49
  • Theo Chinhphu.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét