EVNNPC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân ghi nhận, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với nhiều chỉ tiêu được cải thiện, hiệu quả.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016-2020, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và định hướng năm 2021-2025, sáng 14/1, tại Hà Nội. 

Dự Hội nghị có ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN, cùng các thành viên HĐTV và các Phó Tổng giám đốc EVN.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Tổng Giám đốc EVN đánh giá cao và biểu dương toàn thể lãnh đạo, CBNV, người lao động EVNNPC trong năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016 - 2020 nói chung. Những thành tích của EVNNNPC đã góp phần quan trọng giúp EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 mà Đảng, Nhà nước giao.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đánh giá cao những thành quả mà EVNNPC đạt được trong năm 2020

Năm qua, EVNNPC đã thực hiện tốt chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”; đảm bảo điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Dù bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng tăng trưởng điện thương phẩm của EVNNPC đạt cao nhất trong khối các tổng công ty phân phối, với 74,86 tỷ kWh, tăng 6,76% so với năm 2019. Đặc biệt, tỉ trọng sản lượng điện dành cho công nghiệp chiếm 66%, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng GDP của đất nước. Tổn thất điện năng EVNNPC năm 2020 đạt 4,83%, giảm 0,15% so với chỉ tiêu EVN giao và vượt chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm (4,85%).

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của EVNNPC

Đặc biệt, về công tác đầu tư xây dựng, lũy kế đến 31/12/2020, Tổng công ty đã khởi công 82/65 công trình, đạt 126% kế hoạch năm và đóng điện 84/81 công trình, đạt 103,7% kế hoạch năm. Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng trong giai đoạn 2016 - 2020 đều đạt so với quy định. Trong giai đoạn 2016 - 2020, EVNNPC cũng đã nỗ lực thực hiện đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi và hải đảo theo Chương trình mục tiêu quốc gia Cấp điện cho nông thôn, miền núi, hải đảo...

Cần quyết liệt hơn trong giai đoạn tới

Ghi nhận những thành quả của EVNNPC, song Tổng giám đốc EVN cũng nhấn mạnh, trong năm 2021 và giai đoạn tới, Tổng công ty cần quyết tâm cao hơn nữa, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ các chỉ tiêu như: Tổn thất điện năng; độ tin cậy cung cấp điện; suất sự cố,... EVNNPC cũng cần quan tâm, đầu tư nâng cấp lưới điện khu vực nông thôn, miền núi, xóa câu đuôi, câu phụ; nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn; nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, công khai, minh bạch các thông tin, góp phần tăng uy tín, hình ảnh của Tổng công ty nói riêng, EVN nói chung.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV EVNNNPC và bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc EVNNPC trao Cờ Thi đua của Tổng công ty cho Công ty Điện lực Hưng Yên, đơn vị đạt giải Nhất trong hoàn thành các mặt công tác năm 2020

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN, ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, EVNNPC xác định năm 2021 là năm hết sức quan trọng khi cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. EVNNPC đặt mục tiêu tiếp tục đáp ứng đủ điện, với chất lượng kỹ thuật cao, dịch vụ tốt, cạnh tranh, tiết kiệm chi phí; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và năng suất lao động dựa trên nền tảng số. EVNNPC phấn đấu trở thành doanh nghiệp số ngang tầm khu vực vào năm 2025, tiếp tục cải thiện và nâng cao nâng cao vật chất và tinh thần cho người lao động.

Một số chỉ tiêu của EVNNPC trong năm 2021:

- Điện thương phẩm: đạt 80 tỷ kWh;

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện qua kệnh Cổng dịch vụ công Quốc gia: đạt 40%;

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử: đạt 85% trở lên;

- Tổn thất điện năng: 4,55%;

- Năng suất lao động theo thương phẩm: 3,46 triệu kWh/lao động;

- Năng suất lao động theo khách hàng: 464 khách hàng/lao động;

- Giá trị đầu tư xây dựng: 17.379 tỷ đồng.

- Về công tác chuyển đổi số: Trong năm 2021, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số dựa trên các chương trình:

+ Số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) 

+ Số hóa toàn bộ các quy trình  nội bộ theo các mảng công việc 

+ Các dự án tự động hóa lưới điện.


  • 14/01/2021 01:55
  • Mai Hương
  • 2345