EVNNPC đảm bảo sản xuất kinh doanh và an toàn lao động trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng vừa thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Để hạn chế thấp nhất lây lan nếu xảy ra tình huống CNVC-LĐ bị lây nhiễm COVID-19, các cá nhân phải khẩn trương khai báo với chính quyền địa phương, nơi làm việc; các đơn vị phải báo cáo với EVNNPC.

Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức điều tra tình trạng tiếp xúc với các ca bệnh/nghi nhiễm bệnh trong toàn thể CNVC-LĐ. Toàn thể CNVC-LĐ phải khai báo tình trạng tiếp xúc với bệnh nhân và thực hiện theo các bước phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Tập đoàn hướng dẫn.

Các đơn vị cũng cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống có thể xảy ra và nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa bàn quản lý để phối hợp phòng chống dịch hiệu quả. 

Công ty Điện lực Điện Biên tiếp sức mùa thi trong mùa dịch COVID-19

Để đảm bảo an toàn cho trên 27 ngàn CNVC-LĐ công tác tại các đơn vị trực thuộc trên 27 tỉnh, thành phía Bắc, EVNNPC cũng yêu cầu các đơn vị căn cứ nguồn nhân lực xây dựng phương án thực hiện sản xuất kinh doanh, cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục phục vụ khách hàng an toàn trong mọi tình huống và đảm bảo an toàn lao động trong điều kiện dịch bệnh có chiều hướng gia tăng. 


  • 10/08/2020 04:11
  • Tố Vân
  • 3776