EVNNPC cấp điện cho hơn 250.000 khách hàng mới

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong 6 tháng đầu năm 2017, các phòng giao dịch của Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 257.084 khách hàng mới. Trong đó, có 205.943 khách hàng sinh hoạt, 50.039 khách hàng ngoài sinh hoạt và 1.102 khách hàng trung áp.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, chỉ số tiếp cận điện năng của EVNNPC đã được cải thiện đáng kể. Cụ thể, 1.102 khách hàng trung áp được cấp điện với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 5,54/7 ngày (giảm 1,46 ngày so với quy định).

Trong công tác chăm sóc khách hàng (CSKH), tất cả chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đảm bảo đúng thời gian quy định. Tổng đài CSKH 19006769 đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho 466.066 yêu cầu; các đơn vị trực thuộc EVNNPC cũng gửi 90,81 triệu lượt tin nhắn đến khách hàng sử dụng điện, tăng 19,52 triệu lượt so với cùng kỳ 2016.

Ngoài ra, 26/27 công ty điện lực trực thuộc EVNNPC cũng đã hoàn thành việc quảng bá Tổng đài chăm sóc khách hàng đến 100% khách hàng. Cũng trong 6 tháng qua, có 28,87% số khách hàng sử dụng điện của EVNNPC thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian; trong đó, thanh toán tiền điện qua ngân hàng chiếm 8,01%; thanh toán qua tổ chức trung gian chiếm 20,86%.

 


  • 13/07/2017 05:09
  • Hồng Hoa