EVNHCMC đóng góp tích cực cho chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh

Đó là khẳng định của đồng chí Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM lần thứ III, ngày 7/8.

Cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao

Đồng chí Lê Thanh Liêm biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ EVNHCMC đã lãnh đạo tập thể, cán bộ, đảng viên và người lao động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Các hoạt động an sinh, xã hội cũng được Đảng bộ EVNHCMC chú trọng. Vừa qua, Tổng công ty cũng đã thực hiện tốt chính sách giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng do COVID-19, với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, đồng chí Lê Thanh Liêm ghi nhận.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVNHCMC nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội - Ảnh: Chi Lan

Đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ EVNHCMC cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, lãnh đạo Tổng công ty đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển năng lượng; đẩy mạnh phát triển lưới điện thông minh; giảm tổn thất điện năng; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng…

Đồng thời, Đảng bộ EVNHCMC tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, nêu gương, đặc biệt là Bí thư cấp ủy các cấp; tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Về đích sớm nhiều chỉ tiêu

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ EVNHCMC đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

 

 - Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tại kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa III, đồng chí Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực... Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNHCMC đã kết nạp được 430 đảng viên, vượt 43% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Thanh cho hay.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNHCMC đã lãnh đạo Tổng công ty “cán đích” sớm so với lộ trình đến 2020 nhiều chỉ tiêu như: tổn thất điện năng; các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện; dịch vụ trực tuyến cấp độ 4; tự động hóa lưới điện; năng suất lao động,…

Phát huy những thành quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ EVNHCMC đặt mục tiêu: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn TP.HCM, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động.

9 chương trình hành động của Đảng bộ EVNHCMC nhiệm kỳ 2020-2025:

- “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể giai đoạn 2020 - 2025”.

-  “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2025”

- “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2025”.

- “Phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 giai đoạn 2020 - 2025”.

- “Hiện đại hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2020 - 2025”.

- “Ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

- “Quản lý nâng cao hiệu quả quản trị tài chính giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- “Cải tiến công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021 - 2025”.

- “Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”.


  • 07/08/2020 05:11
  • Mai Hương
  • 4335