EVNHCMC: Mục tiêu 100% khách hàng sử dụng điện thanh toán qua ngân hàng

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, mục tiêu đến năm 2020, EVNHCMC sẽ áp dụng hình thức thu tiền điện qua ngân hàng đối với 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM.

Để hoàn thành mục tiêu này, EVNHCMC đã yêu cầu các công ty điện lực hỗ trợ khách hàng thực hiện đăng ký không thanh toán tiền điện tại nhà. Lộ trình triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu (thí điểm), mỗi công ty điện lực sẽ chọn một khu vực cấp phường để triển khai, từ tháng 4/2016 cho đến hết tháng 6/2016. Giai đoạn nhân rộng được thực hiện từ tháng 6/2016 đến cuối năm 2019 và được triển khai đồng bộ tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Được biết, Tổng công ty đã triển khai hợp tác thu hộ tiền điện với 22 ngân hàng và 6 đối tác thu hộ tiền điện. Đến nay ngoài các điểm thu tiền điện tại các công ty điện lực trên toàn thành phố, EVNHCMC đã phát triển được 2.330 điểm thu hộ tiền điện, bao gồm các điểm thu tại các ngân hàng, các cửa hàng tiện lợi và 2.145 máy ATM…

Theo thống kê của EVNHCMC, tính đến cuối tháng 3/2016 lượng khách hàng của Tổng công ty đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng là 760.057 trên tổng số 2.130.306 khách hàng, tương đương 35% tổng số khách hàng.


  • 16/05/2016 10:23
  • Ngọc Tuấn