EVNGENCO 3 giữ vai trò chủ đạo cung ứng điện cho miền Nam

"Tất cả các nhà máy của Tổng công ty Phát điện 3 cấp điện cho khu vực phía Nam phải được giữ trong tình trạng tốt nhất, vận hành với độ tin cậy cao nhất" là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An giao cho đơn vị này trong năm 2017.

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: Thành Trung

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) diễn ra ngày 12/1 tại TP.HCM. 

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An đánh giá cao những thành tích mà đơn vị đạt được trong năm 2016, trong đó có việc thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than, điển hình như giải quyết triệt để hiện tượng khói đen trong quá trình khởi động tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của EVNGENCO 3 trong năm 2017, Tổng giám đốc EVN yêu cầu Tổng công ty tiếp tục là đơn vị chủ đạo thực hiện trách nhiệm đảm bảo điện cho khu vực phía Nam. Theo đó, các nhà máy của EVNGENCO 3 cấp điện cho miền Nam phải được giữ trong tình trạng tốt nhất, vận hành với độ tin cậy cao nhất, không loại trừ bất cứ nhà máy nào, kể cả những nhà máy rất ít được vận hành như Nhiệt điện Thủ Đức, Bà Rịa.

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo đây là một nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO 3 trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng giám đốc Đặng Hoàng An yêu cầu giữ đúng tiến độ của các công trình Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Thái Bình… Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện; vận hành và quản lý  tốt các nhà máy thủy điện bao gồm cả công việc cấp nước cho hạ du và chống lũ.

Trong nhóm vấn đề quản trị doanh nghiệp, Tổng giám đốc EVN  yêu cầu EVNGENCO 3 đánh giá lại toàn bộ công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, triển khai chủ đề năm 2017 về khoa học công nghệ, cũng như việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị của EVNGENCO3 đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016 - Ảnh: Thành Trung

Theo ông Lê Văn Danh - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 3, Tổng công ty cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2016. Trong đó, công tác sản xuất điện đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng theo phương thức huy động của Điều độ, đặc biệt vào mùa khô và trong thời gian giảm ngừng cung cấp khí để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí Nam Côn Sơn. Sản lượng điện sản xuất là 33,65 tỷ kWh, đạt 101,6% so với kế hoạch và 112,1% so với thực hiện năm 2015.

Tổng công ty đã khắc phục xong những tồn tại về mặt kỹ thuật tại các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1; các mốc tiến độ của dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Thái Bình đều vượt so với tiến độ kế hoạch,... 

EVNGENCO 3 cũng hoàn thiện công tác tổ chức, tách bạch chức năng quản lý của Tổng công ty, những đơn vị mới thành lập đã đi vào hoạt động ổn định, có nề nếp. Việc làm và thu nhập cho người lao động toàn Tổng công ty được đảm bảo. 

Một số chỉ tiêu kế hoạch của EVNGENCO 3 năm 2017:

  • Sản lượng điện sản xuất: Trên 35,08 tỷ kWh
  • Thực hiện 18 công trình sửa chữa lớn các tổ máy và nhiều công trình phụ trợ khác
  • Hoàn chỉnh các hệ thống đo đếm, quan trắc môi trường
  • Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin giai đoạn 2017 – 2020


  • 13/01/2017 02:42
  • Ngọc Tuấn