EVNGENCO 1: Phấn đấu trở thành doanh nghiệp phát điện hàng đầu khu vực

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những tổng công ty phát điện hàng đầu khu vực. Để thực hiện được mục tiêu này EVNGENCO 1 đã, đang và sẽ triển khai các giải pháp gì? trang evn.com.vn có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNGENCO 1.

PV: Sau 1 năm triển khai công tác chuyển đổi số, EVNGENCO 1 đã đạt được những kết quả thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng giám đốc EVNGENCO1

Ông Nguyễn Hữu Thịnh: Đầu tiên có thể kể đến những hiệu quả trực tiếp từ một số sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số bắt đầu được đưa vào ứng dụng trong hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1.

Cụ thể, tổng công ty đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS (quản lý nguồn và lưới điện), số hoá các quy trình vận hành thiết bị, từng bước tạo ra 1 hệ thống cơ sở dữ liệu đồng nhất, được lưu trữ, quản lý khoa học. Nguồn dữ liệu này có thể khai thác cho nhiều chức năng khác nhau như sửa chữa-bảo dưỡng RCM, cung cấp thông tin vận hành, quản lý vật tư thiết bị xuất/nhập kho bằng QR code... Đồng thời, cơ sở dữ liệu này cũng tạo nền tảng để EVNGENCO 1 áp dụng các giải pháp bảo dưỡng- sửa chữa, điều tra sự cố thiết bị, quản lý/vận hành tiên tiến hơn trong tương lai gần.

Các đơn vị thành viên của tổng công ty đã áp dụng văn phòng số D-Office. Tổng công ty cũng triển khai được bước đầu hệ thống EVNGENCO 1 Portal, cho phép tin học hoá các tiện ích văn phòng (đăng ký nghỉ phép, văn phòng phẩm, đăng ký xe...). Chúng tôi cũng xây dựng xong phần mềm quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại EVNGENCO 1 trên nền tảng di động (App EVNGENCO 1), ứng dụng Quản lý điều độ tàu và tự động lập kế hoạch điều độ tàu (tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải),... Các ứng dụng này khi được triển khai đều đem lại hiệu quả rất tốt trong hoạt động của tổng công ty, mang đến trải nghiệm tốt cho người lao động trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc triển khai chuyển đổi số trong năm 2021 cũng giúp tổng công ty bắt đầu thay đổi nhận thức, quan tâm hơn đến việc đầu tư chuyên sâu một cách có hiệu quả cho hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số; khơi dậy tinh thần thi đua trong công tác chuyển đổi số/ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như cải thiện phong cách, tác phong làm việc của cán bộ công nhân viên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

PV: Quản lý vận hành nhiều nhà máy nguồn điện trên cả nước có phải là một trong những thách thức cho EVNGENCO 1 trong chuyển đổi số?

Ông Nguyễn Hữu Thịnh: Với đặc thù của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện có nhiều đơn vị thành viên đóng quân trên địa bàn khác nhau, việc triển khai công tác chuyển đổi số của EVNGENCO 1 không thể tránh khỏi phát sinh nhiều khó khăn. Điển hình như là văn hóa vùng miền khác nhau đối với lực lượng lao động tại các đơn vị, quá trình xây dựng và phát triển của các nhà máy khác nhau, có nhà máy mới, công nghệ hiện đại, lực lượng lao động trẻ nhưng cũng có những nhà máy cũ, đã hoạt động hơn 60 năm...

Cùng với đó, ban lãnh đạo tổng công ty luôn trăn trở về vấn đề hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin còn khiêm tốn và với nguồn nhân lực hiện có, mô hình chuyển đổi số nào là phù hợp, nên chăng áp dụng từ tổng công ty xuống, từ các đơn vị lên hay kết hợp cả hai, hoặc việc thống nhất áp dụng một công nghệ số vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty trong khi thực tế các đơn vị thành viên đang áp dụng những công nghệ khác nhau,...

Trước những vấn đề đặt ra như vậy, trên cơ sở xác định được hiện trạng của mình, đánh giá được nhu cầu chuyển đổi số là cấp bách nhưng phải đảm bảo yếu tố hiệu quả, thực chất, ban lãnh đạo tổng công ty đã thống nhất xác định mô hình triển khai sẽ theo hướng tập trung từ cơ quan tổng công ty, sau khi triển khai thành công sẽ nhân rộng ra cho các đơn vị. Tổng công ty cũng huy động được nguồn nhân lực chất lượng cao tại các đơn vị thành viên nhằm hỗ trợ cho quá trình triển khai chung. 

Riêng đối với việc thống nhất công nghệ áp dụng, EVNGENCO 1 sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham khảo thêm ý kiến của các đối tác có kinh nghiệm để triển khai các bước tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng là quản lý thống nhất chung mọi công nghệ cốt lõi trong tổng công ty.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Phát điện 1 với Công ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số, tháng 12/2021

PV: Ông có thể cho biết lộ trình và những bước đi tiếp theo của Tổng công ty Phát điện 1 trong thực hiện chuyển đổi số là gì?

Ông Nguyễn Hữu Thịnh: Năm 2021, ngay sau khi Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 được ban hành, Tổng công ty Phát điện 1 đã lập kế hoạch và bắt tay vào thực hiện ngay những giải pháp chuyển đổi số có tính khả thi và có hiệu quả thiết thực với tổng công ty. Tuy nhiên, EVNGENCO 1 cũng tự nhận thức được những điểm yếu của mình trong lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ này, do đó, để đi được xa, được dài hơn trên con đường phát triển của mình, EVNGENCO 1 rất cần hợp tác cùng những đối tác có kinh nghiệm. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy Tập đoàn FPT là đối tác hoàn toàn phù hợp. Do đó, EVNGENCO 1 và FPT đã cùng nhau ký một thoả thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số trong tháng 12/2021. Theo nội dung thoả thuận, FPT đang hỗ trợ EVNGENCO 1 xây dựng lộ trình chuyển đổi số và lộ trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT của EVNGENCO 1 giai đoạn 2022-2025, định hướng tới 2030. Lộ trình chuyển đổi số này được xây dựng đồng bộ với chiến lược sản xuất kinh doanh tổng thể của tổng công ty, tập trung vào 4 mục tiêu trọng tâm: vận hành nhà máy điện; tối ưu hóa công tác quản lý tài sản; nâng cao năng lực quản trị điều hành, và phát triển năng lực của lực lượng lao động số.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Là một đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, tổng công ty luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của EVN, nhờ đó đã đạt được những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng mong muốn EVN có định hướng phát triển trong dài hạn về các phần mềm dùng chung trong EVN, để các tổng công ty có kế hoạch chủ động khai thác dữ liệu hoặc phát triển thêm ứng dụng khai thác dữ liệu phù hợp với nhu cầu riêng. Chúng tôi cũng mong muốn EVN sẽ có chính sách, hướng dẫn để các tổng công ty chủ động đầu tư, xây dựng các sản phẩm công nghệ thông tin từ bên thứ 3.

PV: Xin cảm ơn ông!


  • 04/03/2022 09:00
  • Lê Việt (thực hiện)
  • 3701