EVNCPC: Phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề: "Làm thế nào để nâng cao sự hài lòng của khách hàng?"

Tại Hội nghị, ông Trình Trung Phương - Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC cho biết, trong 5 tháng đầu năm, EVNCPC và các đơn vị thành viên đã nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc khách hàng ngành điện trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên. 

Cụ thể, đối với chỉ số tiếp cận điện năng: Toàn Tổng công ty có 403 công trình trung áp được đầu tư hoàn thành với thời gian giải quyết các thủ tục trung bình là 7,04 ngày, giảm 2,21 ngày so với năm 2015. 

Việc cấp điện mới cho khách hàng được các đơn vị thực hiện tốt, việc cập nhật số liệu thực hiện kịp thời và hiện nay Tổng công ty đã khai thác số liệu này trên CMIS, khắc phục tình trạng báo cáo giấy như trước đây. 

Tính đến thời điểm 31/5/2016, toàn Tổng công ty thu thập được 2.621.317 số điện thoại của khách hàng, chiếm tỉ lệ 74,85% tổng số khách hàng hiện có, tăng 5,50% so với năm 2015; thu thập được 275.545 địa chỉ email của khách hàng, chiếm tỉ lệ 7,87% tổng số khách hàng, tăng 1,26% so với năm 2015.

EVNCPC tổ chức Hội nghị trực tuyến "Làm thế nào để nâng cao sự hài lòng của khách hàng?"

Tại Hội nghị này, lãnh đạo EVNCPC đã đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian đến để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, phấn đấu đạt 7,5 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2015.

Cụ thể, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên làm công tác dịch vụ khách hàng; cải cách hành chính theo hướng thống nhất hóa, đơn giản hóa; thường xuyên kiểm tra, hoàn thiện cơ sở vật chất tại Phòng giao dịch khách hàng; kiện toàn các điểm thu tiền tập trung, đảm bảo không gian giao dịch thoáng mát, tạo cảm giác tiện lợi nhất cho khách hàng.

Đồng thời, EVNCPC sẽ nâng cao chất lượng công tác khai thác và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CMIS; tiếp tục giảm thời gian thực hiện cấp điện trung áp theo quy định; phối hợp với địa phương duy trì công tác đối thoại với khách hàng qua các buổi tọa đàm, tổ chức Hội nghị khách hàng nhằm tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiết; tổ chức kiểm tra, đánh giá các mặt trong công tác giải quyết dịch vụ khách hàng để kịp thời chấn chỉnh các sai sót...


  • 22/06/2016 04:48
  • Lê Hải