EVN yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy năm 2014

Mới đây, đoàn kiểm tra của EVN đã tiến hành kiểm tra các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại một số đơn vị trọng điểm khối sản xuất, truyền tải, phân phối trên toàn quốc.

Công tác diễn tập PCCC được các đơn vị, công ty con thuộc EVN thực hiện thường xuyên - Ảnh: PV

Kết quả đánh giá sau kiểm tra cho thấy, công tác PCCC đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo kiện toàn và khắc phục các tồn tại, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã nêu ra trong các đợt kiểm tra trước đây.

Các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định hiện hành về PCCC, hằng năm đã phối hợp tốt với cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại các địa phương, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho cán bộ công nhân viên và tổ chức diễn tập các tình huống cháy, nổ theo các phương án. 

Các trang bị PCCC như bình chữa cháy xách tay, hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt và khí CO2... được kiểm tra định kỳ theo đúng quy định về PCCC.

Tuy vậy, các đơn vị vẫn còn những thiếu sót nhất định. Vì vậy, EVN yêu cầu các đơn vị đã được kiểm tra phải khắc phục, xử lý ngay các tồn tại, thiếu sót và báo cáo EVN kết quả trước ngày 30/6/2014.

Đối với tất cả các đơn vị, EVN yêu cầu phải nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy và cập nhật, lưu trữ trong hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tại các địa phương, duy trì kiểm tra định kỳ, tuyên truyền, huấn luyện và thực tập về PCCC; nâng cao công tác huấn luyện cho cán bộ công nhân viên những kiến thức về PCCC và những quy trình vận hành phương tiện, thiết bị PCCC, tổ chức thực hiện đầy đủ các tình huống đã nêu ra trong phương án để chủ động xử lý những tình huống sự cố, cháy nổ xảy ra. Khi phát hiện được những bất thường, khiếm khuyết của thiết bị có nguy cơ (hoặc có thể) dẫn đến sự cố cháy, nổ phải khắc phục ngay để đảm bảo an toàn.

 


  • 02/06/2014 09:14
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét