EVN vận động quyên góp Quỹ Tương trợ xã hội năm 2016

Ngày 19/4/2016, Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành chỉ thị liên tịch số 107/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc vận động quyên góp Quỹ Tương trợ xã hội năm 2016 để kịp thời hỗ trợ cho những trường hợp cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động nhân đạo.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng là trách nhiệm của những người làm Điện 

Theo đó, Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi mỗi công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong Tập đoàn đóng góp ít nhất 1 ngày lương, tính trên mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ủng hộ với tổng hệ số mức lương của từng người.

Số tiền thu được tại Đơn vị sẽ trích 40% đóng góp vào Quỹ Tương trợ xã hội của Tập đoàn, do Công đoàn Điện lực Việt Nam quản lý để sử dụng chung, 60% còn lại bổ sung vào Quỹ Tương trợ xã hội của Đơn vị.

Những năm qua, Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn phối hợp chăm lo đời sống, việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với CNVCLĐ. Tính riêng năm 2015, Tập đoàn đã chi hàng chục tỷ đồng để chăm lo cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, chương trình Mái ấm Công đoàn và các hoạt động nhân đạo chung khác.


  • 23/04/2016 10:20
  • Nguồn: evn.com.vn/vanhoa