EVN tuyển dụng chuyên viên làm việc tại Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng thành viên

Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên làm việc tại Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng thành viên, cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa chỉ 18 Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Nội dung theo file đính kèm)

scan0009.pdf
scan0007.pdf
scan0008.pdf
scan0009.pdf


  • 27/11/2012 03:37
  • EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét