EVN tiếp tục yêu cầu các đơn vị chủ động phòng chống Bão số 10

Bão số 10 với tên gọi quốc tế Wutip là cơn bão mạnh, có khả năng gây thiệt hại lớn đối với công trình và hệ thống vận hành lưới điện tại các địa phương. EVN yêu cầu các đơn vị nằm trong vùng ảnh hưởng của Bão số 10 phải chủ động đối phó với các tình huống xấu do bão gây ra.

Đây là Công điện thứ 2 của EVN chỉ đạo phòng chống, hạn chế thiệt hại do cơn bão số 10 này (Công điện đầu tiên số 3715/EVN-AT đã ban hành ngày 27/9/2013).

Công điện số 3722/EVN-AT của EVN ban hành ngày 29/9 yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương triển khai các phương án, đảm bảo việc an toàn cho người và thiết bị công trình và an toàn cho nhân dân.

Các công ty  thủy điện thực hiện nghiêm quy trình điều tiết đơn hồ, liên hồ đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyệt cho công trình và hạ du.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra phòng chống và chế độ báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy PCLB Tập đoàn.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống  điện, nhất là đường dây 500 kV Bắc – Nam, tổ chức ứng trực ở các nơi xung yếu và xử lý nhanh nhất các sự cố đối với hệ thống truyền tải điện.

(Toàn văn công điện trong file đính kèm).

EVN Dien bao so 10 - Dien lan 2.pdf


  • 30/09/2013 10:02
  • L.N