EVN phối hợp chặt chẽ với C66 trong công tác phòng cháy chữa cháy

Ông Đại Ngọc Giang – Phó trưởng ban phụ trách Ban An toàn (EVN) cho biết: Trong thời gian qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ với Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C66- Bộ Công an) trong công tác PCCC.

Theo đó EVN đã góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng, chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của C66. Đồng thời C66 tổ chức lớp tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ công nhân viên của Cơ quan EVN.

EVN và lực lượng Cảnh sát PCCC diễn tập công tác PCCC - Ảnh PV

Về công tác kiểm tra PCCC đối với các công trình điện, Ban An toàn đã chủ động phối hợp với các Phòng chuyên môn của C66, lực lượng PCCC của các địa phương tổ chức 3 đợt kiểm tra tại các cơ sở của khối phát điện, truyền tải điện và phân phối. Trong quá trình kiểm tra tại các đơn vị, cơ sở Đoàn kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn các đơn vị, cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy trình vận hành của ngành, các giải pháp kỹ thuật tăng cường an toàn, các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn về PCCC trong công trình điện và kịp thời phát hiện những thiếu sót, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn, cháy nổ.

Sau mỗi đợt kiểm tra đều lưu biên bản kiểm tra, ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn và đề ra thời hạn khắc phục các lỗi vi phạm được phát hiện, phân định rõ trách nhiệm cho tập thể hoặc cá nhân trong thừa hành nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm nghiêm trọng gây mất an toàn PCCC.

Trong năm 2014, EVN sẽ tiếp tục phối hợp với C66 tổ chức kiểm tra công tác PCCC đối với các công trình điện, đặc biệt đối với các công trình nguồn điện của các tổng công ty phát điện. Đồng thời tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ làm công tác an toàn và phòng cháy, chữa cháy của các đơn vị thành viên EVN. Rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung quy chế PCCC của EVN để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định 46/2012/NĐ-Cp ngày 22/5/2012 và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. Ngoài ra, 2 bên sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày PCCC (mùng 4/10) và tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014.


  • 14/03/2014 01:00
  • Vũ Chang
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét