EVN là doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Đây là nhận định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng trong buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chỉ số tiếp cận điện năng, ngày 13/12, tại Hà Nội.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các vụ, cục, trung tâm thuộc Văn phòng Chính phủ.

Về phía EVN có Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ghi nhận việc EVN đã nỗ lực đảm bảo điện cho phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ đời sống của của đất nước, với tốc độ tăng trưởng điện năng ở mức hai con số trong các năm qua. Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá cao cải cách thủ tục hành chính của EVN, cũng như ghi nhận sự thay đổi tích cực trong trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng dịch vụ điện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao nỗ lực của EVN trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng dịch vụ điện

Trong 6 năm qua, chỉ số tiếp cận điện năng đã được cải thiện từ vị trí 156 lên 27/190 quốc gia, nền kinh tế (tăng 129 bậc). Các dịch vụ điện được phục vụ trực tuyến, việc thanh toán tiền điện trở nên tiện lợi. Đồng thời, chất lượng nhân lực của EVN cũng được cải thiện, với thái độ phục vụ tốt hơn.

Đối với việc cung cấp 3 dịch vụ điện (cấp điện mới từ lưới điện trung áp; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thanh toán tiền điện) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ghi nhận kết quả triển khai tích cực của EVN. Từ khi Cổng khai trương (ngày 9/12), tới ngày 12/12, đã có 581 yêu cầu cấp điện của người dân được giải quyết qua Cổng DVCQG.

Cổng DVCQG là kênh thông tin quan trọng để EVN có thể lắng nghe và thu thập ý kiến khách hàng, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng; công khai, minh bạch các dịch vụ điện của EVN. Cổng DVCQG cũng góp phần hỗ trợ EVN trong việc chuẩn hóa, thống nhất cung cấp dịch vụ điện trực tuyến; hỗ trợ triển khai cơ chế “một cửa liên thông” giữa ngành Điện và cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời, hỗ trợ EVN thông qua việc sử dụng các nền tảng xác thực, định danh điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục để Tập đoàn tiếp tục quá trình đơn giản hóa việc cung cấp dịch vụ điện với định hướng “số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng” để “điện tử hóa các giao dịch với khách hàng hàng”.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm báo cáo công tác triển khai cung cấp dịch vụ điện trên Cổng DVCQG và quá trình cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

Theo lãnh đạo EVN, để triển khai cung cấp 3 dịch vụ điện trên Cổng DVCQG, EVN đã hoàn thành tích hợp, chia sẻ, liên kết giữa Cổng DVCQG với Hệ thống cung cấp dịch vụ cấp điện mới qua lưới điện trung/hạ áp trực tuyến của EVN theo đúng yêu cầu, tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện của Cổng DVCQG với Cổng thanh toán tiền điện trực tuyến của EVN.

Đồng thời, Tập đoàn cải cách, đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp điện mới khi thực hiện giao dịch qua Cổng DVCGQ. Tập đoàn cũng đã chủ động truyền thông, quảng bá về việc cung cấp 3 dịch vụ điện trên Cổng DVCQG, hướng dẫn các khách hàng thực hiện giao dịch qua Cổng.

Tại buổi làm việc, EVN kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo VNPT và các đơn vị của VPCP tạo điều kiện, hỗ trợ EVN sớm tích hợp, hoàn thành cung cấp 100% các dịch vụ điện trên Cổng DVCGQ trong năm 2020 theo lộ trình đã đề ra. Đồng thời, đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về xác thực, định danh để đảm bảo pháp lý cho các hồ sơ người dân, doanh nghiệp, tổ chức đã cung cấp lên Cổng DVCQG.

Để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, một trong 10 chỉ số thành phần để đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam, EVN kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục sửa đổi Thông tư 35/2017/TT-BGTVT theo hướng bỏ hoặc chuyển sang hậu kiểm thủ tục “Xin chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và thủ tục Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Qua đó, giản lược số thủ tục, tăng sự thuận tiện cho khách hàng khi tiếp cận điện.