EVN hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tăng cường sử dụng hàng Việt Nam trong sản xuất và tiêu dùng.

Triển khai sâu rộng Cuộc vận động…
 
Với nhận thức, đây là hoạt động mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, EVN đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 9 thành viên, chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy, tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.
 
Tính đến nay, EVN đã ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tham gia thực hiện, coi việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam là thể hiện tinh thần yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt. Hoạt động tuyên truyền, vận động sử dụng  hàng Việt Nam và quảng bá sản phẩm, hàng hóa Việt đã được các đơn vị lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện truyền thông của EVN. Nội dung tuyên truyền, vận động được cụ thể hóa trong nội dung các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất ở mỗi cơ quan, đơn vị.
 
Bên cạnh đó, thực hiện tốt chủ trương của Đảng ủy Khối DNTW về sử dụng các sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong cùng Khối, EVN đã hợp tác với các đơn vị bạn, đặc biệt đã ký Hợp tác chiến lược với 3 ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, Vietinbank, BIDV), ký kết Biên bản ghi nhớ với 4 tập đoàn, tổng công ty (Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn hoá chất Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam) về việc ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa của nhau. Các đơn vị trực thuộc EVN cũng luôn chủ động thực hiện thoả thuận và các Biên bản ghi nhớ đã ký kết của EVN, thường xuyên báo cáo kết quả về Tập đoàn.
 

Đại diện lãnh đạo EVN ký kết với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước ưu tiên dùng sản phẩm của nhau - Ảnh: Minh Nguyên

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Sau hơn 6 năm triển khai Cuộc vận động, EVN luôn ưu tiên sử dụng ngày một nhiều hàng hóa, vật tư, thiết bị có chất lượng cao, do các doanh nghiệp có uy tín trong nước sản xuất, thay thế hàng nhập khẩu. Tiêu biểu như, dây dẫn điện các loại, các dụng cụ cơ khí sửa chữa, các loại máy biến áp (MBA), cáp điện, cáp quang, thiết bị điện, thiết bị đo điện, xi măng, sắt thép, sản phẩm dầu, mỡ….
 
Việc mua sắm quần áo bảo hộ lao động, giấy in, đồ dùng văn phòng… hầu hết đều sử dụng các mặt hàng có nguồn gốc, xuất xứ từ Việt Nam. Các loại vật tư, thiết bị thuộc các dự án đầu tư phát triển và phục vụ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại các đơn vị của Tập đoàn đều được nghiên cứu, đề xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia dự thầu, ưu tiên sử dụng sản phẩm, nguồn lao động trong nước.
 
Bên cạnh đó, EVN thường xuyên cung cấp dịch vụ tư vấn điện, tham gia đấu thầu và cung cấp thiết bị phục vụ các dự án điện do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư như, MBA 110 kV, 35 kV... tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm do mình chế tạo, sản xuất và đưa các thiết bị điện ra nước ngoài thử nghiệm lấy chứng nhận quốc tế để có thể tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị trong nước. Việc hợp tác, trao đổi với các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đã góp phần thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
 
Ngoài ra, EVN cũng đã ký hợp tác chiến lược với các đơn vị có các mặt hàng, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển như, thông qua các điểm văn hóa xã thuộc mạng lưới Bưu cục của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để thu tiền điện tại các xã, thôn bản chưa có dịch vụ thu tiền điện. Đặc biệt, EVN đã hợp tác chiến lược với 3 ngân hàng thương mại cổ phần, tạo nguồn vốn dài hạn trong nước phục vụ đầu tư xây dựng các dự án nguồn và lưới điện cấp bách.
 
Nhờ sự hợp tác, hỗ trợ của các doanh nghiệp trong nước, những năm qua, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, là cung ứng đủ điện cho nền kinh tế của đất nước và có dự phòng nguồn, đưa điện ra tới 8/12 huyện đảo. Kết quả, đến hết năm 2014, EVN đã đưa điện đến 99,59% số xã và 98,22% số hộ dân nông thôn trong cả nước có điện.
 
Như vậy, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự đã mang lại cho Tập đoàn  sự  liên  kết bền vững cộng đồng doanh nghiệp, có trách nhiệm đối với nền sản xuất nước nhà, dựa trên sản phẩm hàng hóa Việt có chất lượng, có sức cạnh tranh phù hợp với các quy định của pháp luật. Nhờ đó, đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu, đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. 


  • 09/11/2015 09:20
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét