EVN hỗ trợ Kon Tum 76,3 tỷ đồng xây dựng công trình thủy lợi và trường học

Việc hỗ trợ nguồn kinh phí nói trên để tỉnh Kon Tum triển khai xây dựng công trình thủy lợi và trường học khẳng định nỗ lực và cam kết của EVN trong công tác an sinh xã hội, phát triển gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Công trình Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được EVN hỗ trợ 72% vốn đầu tư

Cụ thể, Hội đồng thành viên EVN đã có Nghị quyết số 14/NQ-HĐTV ngày 27/01/2016 và Nghị quyết 62/NQ-HĐTV ngày 24/3/2016 hỗ trợ UBND tỉnh Kon Tum vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi làng Lung (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum).

Công trình thủy lợi làng Lung được EVN hỗ trợ 72,7 tỷ đồng (tương đương 85% tổng mức đầu tư dự án) để xây dựng đập đầu mối, kênh chính N1, N2, một phần diện tích khai hoang và các chi phí tư vấn, quản lý dự án…

Công trình Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được EVN hỗ trợ 3,6 tỷ đồng (tương đương 72% tổng mức đầu tư) để xây dựng các hạng mục gồm nhà học bộ môn, nhà học 4 phòng và một số hạng mục phụ trợ khác.

Công ty Thủy điện Ialy - đơn vị được EVN ủy quyền phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc triển khai xây dựng cả 2 công trình (giám sát thi công, xác nhận khối lượng…). Đến nay, dự án thủy lợi làng Lung đã hoàn thiện đường thi công, dẫn dòng thi công, đào hố móng ngưỡng tràn, đào đất và đổ bê tông kênh N1, N2 gần 3 km. 

Với dự án Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực đến nay đã nghiệm thu giai đoạn 1 có giá trị 2,5 tỷ đồng, các hạng mục còn lại tiếp tục hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào ngày 20/01/2017.

 


  • 25/12/2016 04:56
  • Hà Cao Đông