EVN giám sát chặt chẽ các sự cố gây ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng

Tổng giám đốc EVN yêu cầu trước 8h00 hàng ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) các tổng công ty phải gửi báo cáo bằng email các sự cố gây ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện về Tập đoàn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 2058/EVN - KTSX gửi tổng giám đốc các tổng công ty Điện lực, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc tăng cường theo dõi, giám sát cung cấp điện.

Theo đó, để nâng cao hơn nữa độ tin cậy cung cấp điện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn và nâng cao uy tín, hình ảnh của Tập đoàn trong xã hội, Tổng giám đốc EVN yêu cầu Tổng giám đốc các Tổng công ty Điện lực, Tổng giám đốc EVNNPT phải tăng cường trực tiếp theo dõi, giám sát tình hình cung cấp điện của đơn vị hàng ngày, đặc biệt là các sự cố gây ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện để có những chỉ đạo kịp thời.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu trước 8h00 hàng ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) các tổng công ty phải gửi báo cáo bằng email các sự cố gây ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện về Tập đoàn cho Ban Kỹ thuật – Sản xuất. Sau đó Ban Kỹ thuật – Sản xuất (EVN) tổng hợp báo cáo Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của EVN trước 9h hàng ngày.

Đối với báo cáo tuần, Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản trước 16h00 thứ sáu hàng tuần. Ban Kỹ thuật – Sản xuất (EVN) tổng hợp báo cáo tại giao ban sáng thứ hai hàng tuần của EVN. Thời gian thực hiện kể từ ngày 1/6/2015. 


  • 04/06/2015 02:36
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét