EVN dẫn đầu Khối thi đua các tập đoàn năm 2015

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các tập đoàn năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 vừa diễn ra tại Hà Nội. Với kết quả dẫn đầu Khối thi đua các tập đoàn năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được đề nghị xét tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Tới dự Hội nghị có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương - ông  Đặng Ngọc Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương- ông Phạm Tấn Công; đại diện Vụ thi đua khen thưởng Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Công Thương, Bộ NN & PTNT, cùng đại diện các đơn vị trong Khối thi đua các Tập đoàn…Về phía EVN có ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Hồng Chiến- Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua các tập đoàn, ông Nguyễn Hồng Chiến, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2015, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các tập đoàn kinh tế nhà nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Các tập đoàn kinh tế nhà nước đã tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội với đóng góp hàng trăm tỷ đồng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Đặng Ngọc Tùng biểu dương những thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của các tập đoàn trong Khối 

Các đơn vị trong Khối các tập đoàn kinh tế nhà nước đã duy trì ổn định sản xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước… Đồng thời, các đơn vị đã tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, văn hóa doanh nghiệp và phong cách lao động công nghiệp, gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 cũng được Khối tích cực thực hiện. Các tập đoàn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo được kết quả nổi bật. 

Ngoài tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các tập đoàn còn tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao như: “Chất lượng VNPT”, “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT” (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam), thi đua “Đường dây kiểu mẫu, Trạm kiểu mẫu”, “Hoàn thành các chỉ tiêu tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng” (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), phong trào “Luyện tay nghề, thi đua lao động sản xuất” (Tập đoàn Cao su Việt Nam)...

Các Tập đoàn ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương – ông Đặng Ngọc Tùng đã biểu dương những thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của các tập đoàn trong Khối và yêu cầu, năm 2016, Khối thi đua các tập đoàn cần tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động cho các đơn vị trong Khối, đổi mới phương thức, tăng cường tính thiết thực trong các hoạt động thi đua khen thưởng… Các phong trào thi đua phải là động lực giúp các Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Chấm điểm thi đua các đơn vị trong Khối thi đua các tập đoàn năm 2015, với kết quả dẫn đầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được đề nghị xét tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị cũng bầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm Khối trưởng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Khối Phó Khối thi đua các tập đoàn nhiệm kỳ 2016.

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị cũng đã ký giao ước thi đua giữa các tập đoàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua các tập đoàn năm 2016:

- Thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Đẩy mạnh tổ chức, triển khai các phong trào thi đua thực hiện chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tích cực kiểm tra, thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

- Thực hiện công tác khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo việc khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

- Các đơn vị trong khối tích cực giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong Khối để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối.

 


  • 19/03/2016 08:23
  • M.Hạnh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét