EVN SPC: Tình trạng trộm cắp điện giảm

Trong 10 tháng năm 2014, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã xử lý 1.312 vụ vi phạm trộm cắp điện (giảm hơn 600 vụ so với 10 tháng năm 2013) với điện năng bồi thường hơn 4,665 triệu kWh, tương ứng số tiền 13,180 tỷ đồng.

Điển hình trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm sử dụng điện tại EVN SPC là Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Trong 10 tháng, Công ty này đã phát hiện và xử lý được 355 biên bản vi phạm sử dụng điện, với số tiền bồi thường trên 4,470 tỷ đồng.

Theo EVN SPC, việc giảm được số vụ vi phạm trộm cắp điện là do Tổng công ty đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đóng tại địa bàn trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Điện lực, các hình thức xử lý vi phạm trong trộm cắp điện… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong đấu tranh ngăn ngừa trộm cắp điện.

 


  • 17/11/2014 02:55
  • Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét