EVN NPC kiểm tra đột xuất công tác an toàn – vệ sinh lao động

Thực hiện mục tiêu “Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động” 2014, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã tổ chức một số đoàn kiểm tra đột xuất các đơn vị trực thuộc.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã phát hiện nhiều cán bộ quản lý và người lao động chưa nghiêm túc chấp hành đúng quy trình, quy phạm về công tác an toàn-vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) trong đó có cả cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý của đơn vị. 

Đại diện EVNNPC kiểm tra đột xuất công tác an toàn - vệ sinh lao động tại một đơn vị điện lực - Ảnh CTV

Các lỗi vi phạm, mặc dù đã được nhắc nhở rút kinh nghiệm và xử lý rất nghiêm khắc như: Vi phạm quy định về chế độ trực ca vận hành; đi làm không có bút thử điện hạ thế, không có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động; vi phạm quy trình kỹ thuật khi làm tiếp đất... nhưng những vi phạm vẫn lặp lại.

Bên cạnh đó, nhiều công nhân khi được hỏi không nắm được nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn do công ty và điện lực phổ biến. Một số lãnh đạo điện lực không nắm vững quy trình, quy phạm và thiếu kiểm tra đôn đốc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thậm chí không nắm được nội dung các văn bản chỉ đạo.  

Để nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm an toàn, EVN NPC đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra và các tồn tại đến tất cả các đơn vị và yêu cầu phổ biến đến người lao động  để rút kinh nghiệm.

Đối với các cá nhân vi phạm, Tổng công ty yêu cầu các lãnh đạo các công ty xử lý nghiêm túc đúng người, đúng lỗi và yêu cầu học lại quy trình. Riêng các chức danh quản lý tại các điện lực từ kỹ thuật viên an toàn chuyên trách đến giám đốc các đơn vị, Tổng công ty triệu tập về EVN NPC để kiểm tra, sát hạch, các trường hợp không đạt yêu cầu lần 1 EVN NPC cho huấn luyện và kiểm tra sát hạch lại, nếu lần 2 không đạt sẽ bị miễn nhiệm.

Trong năm 2014 và những năm tiếp theo, để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động trong EVN NPC về việc chấp hành các quy định về công tác an toàn-vệ sinh lao động, EVN NPC sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của các cấp về công tác an toàn-vệ sinh lao động, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc do chủ quan gây ra.     

 


  • 24/02/2014 11:00
  • Theo Chinhphu.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét