EVN HCMC hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN, Tổng công ty Điện lực TP.HCM mong muốn tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của CNVC – LĐ về văn hóa an toàn lao động, biết cách và nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp an toàn lao động – an toàn trong phòng chống cháy nổ để tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng nghiệp và bảo vệ cộng đồng xã hội.

Theo đó, EVN HCMC phát động phòng trào hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 16 năm 2014 đến toàn thể CNVC – LĐ với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Với mục tiêu thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của CNVC – LĐ qua đó, tác động đến người lao động, làm chuyển biến từ suy nghĩ đến hành động của người lao động “làm việc phải đảm bảo an toàn, có an toàn mới được làm việc”.

Trong Tuần lễ này, EVN HCMC sẽ có các hoạt động thiết thực, bổ ích như treo băng rôn, panô, khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh Lao động và Phòng chống cháy nổ năm 2014 từ ngày 16/3/2014 đến 22/3/2014”; tổ chức mít tinh phát động phong trào Tuần lễ quốc gia tại tất cả các đơn vị trực thuộc; tổ chức cải thiện điều kiện làm việc; tăng cường công tác kiểm tra KTAT – BHLĐ, PCCN đặc biệt là công tác kiểm tra tuân thủ quy định AT – BHLĐ tại hiện trường...


  • 11/03/2014 11:25
  • Theo hcmpc.com.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét