EVN HCMC cán đích nhiều mục tiêu quan trọng năm 2014

Năm 2014, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã cán đích nhiều mục tiêu quan trọng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch.

Đảm bảo điện với chất lượng ngày càng cao

Là đơn vị có trọng trách đảm bảo điện cho thành phố Hồ Chí Minh - đầu tầu kinh tế của cả nước, EVN HCMC cũng là một trong những lá cờ đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiều năm qua.

Năm 2014 là năm áp cuối thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 nên EVN HCMC xác định rõ, việc hoàn thành kế hoạch năm là động lực để tạo mục tiêu, phấn đấu cho năm 2015 - giai đoạn nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu 5 năm.

Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tặng cờ thi đua cho các cá nhân, tập thể thuộc EVNHCMC đạt thành tích xuất sắc trong năm 2014 - Ảnh: M.Cường (EVNHCMC)

Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thành phố về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, chỉ đạo của EVN về việc thực hiện chủ đề năm 2014 là “Tối ưu hóa chi phí và Điện cho miền Nam”, EVN HCMC đã cụ thể hóa bằng chủ đề của năm 2014 tại Tổng công ty là: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng”.  

Theo đó, Tổng công ty đã đề ra nhiều nhóm giải pháp hợp lý, chỉ đạo sâu sát các đơn vị trực thuộc triển khai một cách đồng bộ để đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Tính đến cuối năm 2014, EVN HCMC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung ứng điện cho mọi nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của toàn thành phố, với tổng lượng điện thương phẩm cả năm đạt 18.611,31 triệu kWh, tăng trưởng 5,44% so với năm 2013. Quan trọng hơn, không chỉ đảm bảo đủ điện, mà chất lượng nguồn điện ổn định, từng bước được nâng cao. EVN HCMC cũng đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp, giảm thời gian mất điện bình quân cho khách hàng xuống còn 1.300 phút/năm (chỉ bằng ½ trung bình chung của cả nước).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cũng không ngừng nâng cao, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ so với năm 2013. Cụ thể, sản lượng điện tiết kiệm toàn thành phố trong năm 2014 đạt 454,01 triệu kWh, chiếm 2,44% sản lượng điện thương phẩm, vượt kế hoạch EVN giao. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có hệ số đàn hồi điện/GDP thấp nhất cả nước, với 0,57 (tương ứng với tăng trưởng GDP của Thành phố năm 2014 là 9,6%), bằng hệ số chung của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đây có thể xem là một trong những chỉ số vượt trội, xuất sắc nhất mà ngành Điện thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2014.

Đột phá trong công tác dịch vụ khách hàng

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo điện với chất lượng ngày càng cao cho người dân toàn thành phố, thì nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo chiều sâu là mục tiêu lớn mà EVN HCMC đã “cán đích” thành công trong năm 2014.

Cụ thể, tiếp nối các thành công của “Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng 2013”, Tổng công ty đã đẩy mạnh triển khai nhiều dịch vụ mang tính chiều sâu như: Áp dụng tiêu chí “3 dễ” trong  tất cả các khâu, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến điện; đa dạng hoá các hình thức tiếp nhận thông tin khách hàng (trực tiếp, qua website, email, trung tâm chăm sóc khách hàng…), đa dạng hoá các hình thức thu tiền điện, áp dụng hình thức hoá đơn điện tử.

Đặc biệt, trong năm qua, EVN HCMC đã mạnh dạn thí điểm và triển khai việc mở rộng tiếp nhận dịch vụ không phân biệt địa bàn quản lý, tạo điều kiện thuận tiện, dễ dàng cho người dùng điện. Đây cũng là sáng kiến nhận được sự đồng thuận cao của khách hàng trên toàn thành phố.

Ngoài ra, rất nhiều các hạng mục khác cũng được đẩy mạnh thực hiện như: tinh giảm các mẫu hồ sơ, giấy tờ trong hồ sơ cung cấp điện; triển khai ứng dụng GIS trong quản lý chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng; quản lý tiến độ tiếp cận điện năng trên hệ thống CMIS… đã giúp thời gian giải quyết các yêu cầu của khách hàng giảm đáng kể.

EVN HCMC cũng là một trong những đơn vị đã thực hiện tốt 13 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng theo chỉ thị 888/CT-EVN của Tổng giám đốc EVN. Ngoại trừ chỉ tiêu về chỉ số đánh giá sự hài lòng khách hàng đang thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1/2015, tất cả 12/12 chỉ tiêu còn lại đều đã “cán đích” thành công.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2014, ngành Điện thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định mục tiêu trong năm 2015 với nhiều chỉ tiêu cao hơn. Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc EVN HCMC cho biết, Tổng công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là: Đảm bảo cung ứng điện cho địa bàn Thành phố, hoàn thành kế hoạch của Tập đoàn giao, ổn định hoạt động và phát triển bền vững; Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng năng suất lao động của Tổng công ty, với mục tiêu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý lao động, đồng thời nâng cao năng lực quản trị toàn diện của Tổng công ty để đến năm 2020 phát triển ngang tầm các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực.

 

Một số chỉ tiêu EVN HCMC thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch trong năm 2014:

- Sản lượng điện thương phẩm: 18.611,31 triệu kWh, đạt 101,37% kế hoạch 2014, tăng 5,44% so với năm 2013

- Hệ số đàn hồi điện: 0,57 (tương ứng với tăng trưởng GDP của Thành phố năm 2014 là 9,6%).

- Tổn thất điện năng: 5,14%, thấp hơn 0,16% so với chỉ tiêu EVN giao, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình giảm tổn thất

- Xử lý: 318 vị trí vi phạm an toàn hành lang lưới điện, giảm 80,30% vị trí vi phạm so với cuối năm 2013, đạt 100,63% chỉ tiêu phấn đấu của Tổng công ty

- Hoàn tất 100% kế hoạch chỉnh trang dây thông tin treo trên trụ điện năm 2014 (làm gọn 38.906 trụ điện, tương ứng 902 km dây thông tin)

 

 

 

 

 

 

 


  • 23/01/2015 05:00
  • Hoàng Lan
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét