EVN HANOI: Hoàn trả trên 25 tỷ đồng vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn

Tính đến cuối năm 2011, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) đã hoàn trả được 25,663 tỷ đồng vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc EVN HANOI cho biết, cùng với việc tiếp nhận lưới điện nông thôn, EVN HANOI đã tích cực chỉ đạo các công ty điện lực thực hiện công tác tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn.

Các công ty điện lực đã chủ động làm việc với cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận và hoàn trả lưới điện nông thôn. Đã thực hiện tiếp nhận lưới điện nông thôn của 1 xã và 1 phường toàn bộ, 5 xã một phần và bán điện trực tiếp đến trên 13 nghìn hộ dân, nâng tổng số khách hàng mua điện đến cuối năm 2011 lên gần 2 triệu khách hàng.

Nhiều công tơ tổng đã được EVN HANOI xóa bỏ trong năm 2011 - Ảnh: Ngọc Tuấn

Cũng trong năm 2011, EVN HANOI đã xóa được 64 công tơ tổng (gồm 365 công tơ 3 pha, 9.184 công tơ 1 pha).

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong năm 2012 EVN HANOI sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn và tập hợp đầy đủ hồ sơ hoàn trả lưới điện nông thôn và thực hiện hoàn trả vốn lưới điện nông thôn cho các xã đã đủ điều kiện.


  • 19/01/2012 02:19
  • Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét