EVN CPC đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 ở miền Trung

Từ ngày 2 - 4/6, hơn 900.000 học sinh THPT trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp 2014. Góp phần cho một kỳ thi thành công, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) đã tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khoảng 476 địa điểm thi trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

Các đơn vị thuộc EVN CPC đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 trên địa bàn - Ảnh: CTV

Theo đó, để chuẩn bị cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, từ tháng 5/2014, EVN CPC đã yêu cầu các công ty điện lực thành viên chủ động làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, nắm bắt thời gian, địa điểm và nhu cầu điện của kỳ thi tốt nghiệp THPT; đồng thời lập và thực hiện phương án ưu tiên cấp điện, đảm bảo hoạt động của các địa điểm soạn, sao in đề thi cũng như  Ban chỉ đạo kỳ thi và các Hội đồng thi…

Trong các ngày diễn ra kỳ thi (2 – 4/6/2014), các công ty điện lực thành viên thống nhất với Công ty Lưới điện cao thế miền Trung và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện liên quan không thực hiện các công tác trên lưới điện có ảnh hưởng đến việc cấp điện các Hội đồng thi, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc có chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức kiểm tra, khắc phục các tồn tại đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, đặc biệt là các đường dây và trạm biến áp 110 kV; bố trí trực tăng cường xử lý sự cố, sửa chữa điện trong các ngày diễn ra kỳ thi; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng nhằm nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.


  • 02/06/2014 09:14
  • Trang Phan
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét