Đưa vào vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu, quản lý vận hành tổ chức đóng điện đưa vào vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2.

Công trình có quy mô đầu tư xây dựng đường dây 220 kV 2 mạch với tổng chiều dài 140,14 km từ TBA 220 kV Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đến TBA 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đường dây đi qua địa bàn các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận và các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành, Long Đất, thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.195,19 tỷ đồng, được thu xếp từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng và sử dụng vốn tự có do EVNNPT thu xếp.

Dự án được khởi công 29/12/2013 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án; Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 tư vấn thiết kế; Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thi công; Công ty Truyền tải điện 3 và Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành.

Việc đóng điện đưa vào vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2 sẽ truyền tải công suất từ các Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 và Sơn Mỹ vào hệ thống điện Quốc gia, đồng thời tạo liên kết lưới điện 220 kV khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ.

Đây cũng là thành tích thiết thực của cán bộ công nhân viên CPMB nói riêng và EVNNPT nói chung nhằm hưởng ứng tháng “Tri ân khách hàng” - 12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


  • 12/12/2016 08:54
  • Huyền Thương
  • 11431