Dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn cần sự vào cuộc quyết liệt của địa phương

Dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn (101,6 km) phải hoàn thành trong tháng 9/2021 để đảm bảo điện cho tỉnh Lạng Sơn khi nhu cầu ở đây tăng cao. Tuy nhiên, dự án hiện còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn bắt đầu từ TBA 220kV Bắc Giang (hiện có) đến TBA 220kV Lạng Sơn (xây dựng mới). Tuyến đường dây đi trên địa phận tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tiếp nhận toàn bộ nhà máy điện khu vực tỉnh Lạng Sơn và tăng cường công suất cho phụ tải của tỉnh.

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) - đơn vị thay mặt Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quản lý điều hành dự án, trên toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng được 198/236 vị trí; đào, đúc móng hoàn thành 174/236 vị trí; dựng cột hoàn thiện 90/236 vị trí.

Tại tỉnh Lạng Sơn, sẽ thi công 182 vị trí móng với chiều dài khoảng 80 km qua các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Hiện nay, còn 33 vị trí móng cột chưa được các địa phương bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ngoài ra, tiến độ đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường hỗ trợ rất chậm. Nguyên nhân do người dân chưa nhận tiền bồi thường hoặc đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Một số hộ bị thu hồi đất xây dựng móng cột, hành lang đường dây chưa hợp tác trong khâu đo đạc kiểm đếm; một số vị trí cột phải điều chỉnh vị trí hướng tuyến dẫn đến không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất… Vừa qua, EVNNPT đã có kiến nghị tới UBND tỉnh Lạng Sơn về những vướng mắc đối với dự án.

Thi công công trình đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Theo ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đây là dự án điện quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn phải quyết liệt hơn đối với công tác giải phóng mặt bằng; bổ sung nhân lực phục vụ công tác đo đạc kiểm đếm, lập phương án bồi thường, xây dựng phương án bảo vệ thi công…

Về vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu huyện Chi Lăng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện thu hồi đất theo đúng quy định. Ngoài ra, chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền các huyện trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng các vị trí cũng như tham gia thúc đẩy tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu về quy định an toàn trong phạm vi hành lang lưới điện 220kV; chủ động nguồn kinh phí để chi trả kịp thời cho người dân khi có phương án bồi thường được phê duyệt.


  • 04/07/2021 10:00
  • Đinh Liên
  • 2279