Dự án Thuỷ điện Sông Bung 2 bám sát kế hoạch đề ra

Theo Tổng công ty Phát điện 2 (Genco 2), Dự án Thủy điện Sông Bung 2 đang bám sát kế hoạch đề ra. Genco 2 đang chỉ đạo Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 và các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lễ thông hầm dẫn nước Dự án Thủy điện Sông Bung 2

Tính đến hết tháng 9/2015, các hạng mục thuộc tuyến đầu mối và tuyến năng lượng đã cơ bản đáp ứng được tiến độ. Cụ thể, đã hoàn thành công tác bê tông bản mặt đập dâng, đang triển khai đắp gia tải thượng lưu đập dâng đạt 95.700/197.000 m3; đổ bê tông mũi phun, bê tông gia cố mái hố xói, khối lượng thi công đạt 19.862/22.819 m3; đang đúc dầm cầu công tác cửa lấy nước; cơ bản hoàn thành bê tông kết cấu và lợp mái nhà máy, hiện đang tiếp tục hoàn thiện phần bê tông và thi công xây tường gạch, bậc cầu thang nhà máy...

Phần đường găng tiến độ là đào hầm dẫn nước mũi 1,2,3,4 đều đáp ứng được tiến độ đề ra. Công tác lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và cơ điện đạt yêu cầu (đang lắp đặt thiết bị quan trắc trong thân đập dâng, đập tràn và nhà máy; lắp đặt các đoạn ống thép phần hở đạt 411.500 md; đang lắp đặt thang máng cáp tại sàn 232,5 mét phía thượng lưu gian máy và gian lắp ráp...).

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức nghiệm thu các hạng mục chống lũ vào ngày 1/9. Công tác thi công các hạng mục chống lũ theo phương án chống lũ được duyệt đã cơ bản hoàn thành và đáp ứng yêu cầu chống lũ 2015.

Theo đánh giá của Genco 2, công tác thi công từ đầu năm đến tháng 9/2015 của các hạng mục chính cơ bản bám sát tiến độ được duyệt. Công tác đào hầm dẫn nước tại mũi 1&2 cơ bản đã ổn định cường độ thi công sau khi vượt qua các đứt gãy và đang được tập trung thi công cao độ. Công tác bê tông nền hầm tại mũi 3 cơ bản đáp ứng tiến độ, khối lượng thi công đến nay đạt 75,2%; công tác bê tông vỏ hầm mũi 3 đạt 18% và sẽ tập trung thi công cao độ sau khi hoàn tất bê tông nền. Công tác bê tông nền hầm tại mũi 4 đến nay đạt 35%, công tác bê tông vỏ hầm mũi 4 đến nay đạt 3%.

Trong những tháng còn lại của năm 2015, công trình phấn đấu hoàn thành toàn bộ bê tông đập tràn; hoàn thành lắp đặt 500 md đường ống áp lực hở; hoàn thành lắp đặt tua bin tổ máy 1, lắp đặt và thử khô cửa van đập tràn; lắp đặt và thử khô cửa van cửa lấy nước và thông hầm mũi 1, 2 sẵn sàng vì mục tiêu hoàn thành công trình và phát điện vào cuối năm 2016.

Được biết, Dự án Thủy điện Sông Bung 2 nằm trong bậc thang thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn. Nhà máy có công suất lắp đặt 100 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 425,57 triệu kWh; gồm 2 tổ máy, tổng mức đầu tư công trình hơn 3.654 tỉ đồng.

Khi đi vào vận hành, thủy điện Sông Bung 2 sẽ cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và khu vực miền Trung, góp phần thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế tại các bản làng dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc góp phần quan trọng giải quyết các nhu cầu cấp thiết về điện năng và phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho tỉnh Quảng Nam.


  • 21/10/2015 09:59
  • Theo Chinhphu.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét