Đóng điện thành công máy biến áp AT3 tại TBA 500 kV Nho Quan

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công máy biến áp AT3 220 kV-125 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan – hoàn thành dự án “Lắp máy biến áp 220 kV tại Trạm biến áp 500 kV Nho Quan và mở rộng các ngăn lộ”.

Máy biến áp AT3 220 kV-125 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan - Ảnh NPT

Dự án “Lắp MBA 220 kV tại trạm 500 kV Nho Quan và mở rộng các ngăn lộ” do EVNNPT làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) thay mặt chủ đầu tư điều hành quản lý dự án; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 tư vấn thiết kế.

Dự án có quy mô lắp đặt mới 01 MBA 220 kV-125 MVA, 2 ngăn lộ 220 kV, 4 ngăn lộ 110 kV và các hệ thống tích hợp như hệ thống điều khiển tích hợp, hệ thống điều khiển - đo lường - tự động, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA.

Toàn bộ các hạng mục của dự án được thực hiện trong khuôn viên của TBA 500 kV Nho Quan hiện có, thuộc thôn Liêu Thượng, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Việc lắp đặt máy biến áp AT3 tại TBA 500 kV Nho Quan nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Ninh Bình và một phần của tỉnh Hòa Bình, đảm bảo độ ổn định và khả năng vận hành an toàn, tin cậy cho lưới điện khu vực.

 


  • 06/04/2016 04:37
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét