Đóng điện máy biến áp AT1 thuộc Trạm biến áp 500 kV Phố Nối

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức nghiệm thu và đóng điện xung kích máy biến áp AT1 500/220/35 kV - 600 MVA, thuộc dự án đầu tư xây dựng “Trạm biến áp 500 kV Phố Nối và các đường dây đấu nối” .

Máy biến áp AT1 500 kV-600 MVA tại Trạm biến áp 500 kV Phố Nối

Công trình xây dựng Trạm biến áp 500 kV Phố Nối và các đường dây đấu nối là công trình năng lượng cấp đặc biệt có tổng mức đầu tư gần 1.229 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) thay mặt chủ đầu tư điều hành quản lý dự án; Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 thiết kế; Công ty Truyền tải điện 1 được bàn giao quản lý vận hành công trình khi hoàn thành.

Trạm biến áp 500 kV Phố Nối được xây dựng trên địa phận xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; các tuyến đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối đi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Công trình được thiết kế với quy mô gồm 02 máy biến áp 500/220/35 kV - 900 MVA và 02 máy biến áp 220/110/22 kV - 250 MVA. Giai đoạn này lắp đặt một máy biến áp 500/220/35 kV - 600 MVA và xây dựng các tuyến đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối đồng bộ với trạm.

Sau khi hoàn thành, công trình có ý nghĩa quan trọng đảm bảo cấp điện cho Hà Nội và các vùng lân cận vào mùa nắng nóng năm 2016.

 


  • 01/04/2016 01:04
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét