Đóng điện máy 220 kV thứ 2 tại TBA Thạnh Mỹ (Quảng Nam)

Dự án này góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục cho tỉnh Quảng Nam và khu vực phụ cận, bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ cung cấp điện cho TP Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vào tháng 11 tới đây.

Dự án có mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư từ khoản vay DPL 1 của Ngân hàng Thế giới, vốn đầu tư xây dựng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phân bổ theo kế hoạch và giao cho Công ty Truyền tải điện 2 (PTC 2) quản lý dự án. 

Các hạng mục thi công bao gồm lắp đặt thêm 1 MBA 220/110 kV-125 MVA; mở rộng ngăn lộ 220 kV; bổ sung thiết bị đóng cắt cho 2 ngăn lộ 220 kV và 110 kV của MBA mới lắp đặt; bổ sung hệ thống đo đếm ranh giới cho ngăn lộ 110 kV của MBA để phục vụ đo đếm; hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, scada phù hợp với thiết bị lắp mới.

Trạm biến áp 220 kV Thạnh Mỹ được đưa vào vận hành từ năm 2005, với công suất 1 máy 220 kV – 125 MVA, 1 máy 110 kV – 40 MVA. Với việc hoàn thành lắp đặt MBA 220 kV thứ 2, công suất của Trạm hiện là 290 MVA. 

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) và các đơn vị liên quan cũng vừa tổ chức đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp 220 kV thứ hai của Trạm biến áp 220 kV Đô Lương (Nghệ An). Qua đó, nâng công suất của Trạm từ 125 MVA lên 250 MVA, góp phần nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn và ổn định cho tỉnh Nghệ An.

Đây là công trình năng lượng cấp 1 nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt EVNNPT quản lý, điều hành dự án. 


  • 03/10/2017 08:15
  • Quang Thắng - Xuân Tiến