Đóng điện giai đoạn 1 đường dây 500kV đấu nối Nhà máy điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia

Lúc 10h55 phút ngày 26/3, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công giai đoạn 1 công trình đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia.

Đường dây 500kV đấu nối NMNĐ BOT Nhgi Sơn 2 đã được đóng điện giai đoạn 1 thành công

Dự án đường dây 500kV đấu nối NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 được triển khai xây dựng mới 2 tuyến đường dây mạch kép 500kV dài 39,6 km với 219 vị trí; đấu nối Nhà máy với đường dây 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh mạch 1 và 2; đồng thời thi công các trụ đảo pha trên tuyến đường dây 500kV mạch 1 và 2 hiện hữu.

Đây là các dự án lưới điện cấp bách, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII), với mục tiêu truyền tải điện từ Nhà máy này vào hệ thống điện quốc gia; tăng cường sự ổn định và an toàn vận hành của hệ thống điện miền Bắc nói riêng và hệ thống điện toàn quốc nói chung. 

CPMB đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng để phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 5/2021.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án. Dự án được khởi công ngày 09/4/2018, đi qua tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.


  • 26/03/2021 02:15
  • Minh Ngọc
  • 2546