Đóng điện đường dây 110 kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2

Ban quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPCPNP) vừa phối hợp với đơn vị thi công tổ chức nghiệm thu đóng điện đường dây 110 kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau trạm biến áp 220 kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Đơn vị thi công thực hiện những hạng mục cuối cùng của công trình đường dây 110 kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2.

Đường dây 110 kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau trạm biến áp 220 kV Than Uyên được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện hoàn thiện đồng bộ với các công trình nguồn, lưới điện đã được phê duyệt trong quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm nâng cấp phát triển hệ thống lưới điện hiện có, đảm bảo an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế cho các địa phương vùng cao biên giới tỉnh Lai Châu.

Công trình có tổng mức đầu tư 306,406 tỷ đồng, với quy mô toàn tuyến đường dây 110 kV chiều dài 84,9 km, gồm đoạn 02 mạch xây dựng mới, đoạn 01 mạch xây dựng mới và đoạn 01 mạch cải tạo.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu truyền tải điện năng và nâng cao hiệu quả truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc về trạm biến áp 220 kV Than Uyên.


  • 06/12/2017 11:05
  • Nguyễn Mạnh Hiên