Đóng điện công trình nâng công suất TBA 220 kV Ninh Bình

Ngày 26/11/2014, tại Trạm biến áp 220 kV Ninh Bình, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đóng điện thành công công trình nâng công suất TBA 220 kV Ninh Bình từ (125+250 MVA) lên 2x250 MVA.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm C, có tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư; Công ty Truyền tải điện 1 thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án.

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm chống quá tải, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy của TBA 220 kV Ninh Bình trong mọi chế độ vận hành của hệ thống điện; tạo sự linh hoạt trong các chế độ vận hành của lưới điện khu vực.

Công trình được xây dựng trong khuôn viên hiện có của TBA 220 kV Ninh Bình thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Công trình có nội dung chính là thay thế MBA AT2 220/110/10 kV - 125 MVA hiện hữu bằng MBA 220/110/22 kV - 250 MVA và trang bị mới thiết bị phía 22 kV cho phù hợp với MBA AT2 thay mới.


  • 27/11/2014 08:29
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét