Đồng Nai đầu tư 68 tỷ đồng cho lưới điện nông thôn

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh vừa phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) vay 68 tỷ đồng từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai để đầu tư xây dựng lưới điện trung thế cho khu vực nông thôn.

Theo đó, nguồn vốn này được sử dụng 17 tỷ đồng xây dựng gần 36 km đường dây trung thế, 35 trạm biến áp với tổng dung lượng 3.462,5 KVA phục vụ sinh hoạt; 23 tỷ đồng xây dựng 40 km đường dây trung thế, 30 trạm biến áp có tổng dung lượng 4.915 KVA phục vụ vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi; 28 tỷ đồng xây dựng 50 km đường dây trung thế, 32 trạm biến áp tổng dung lượng 4.525 KVA phục vụ vùng sản xuất tập trung.

Hiện nay, PC Đồng Nai đã hoàn tất giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự kiến trong quý IV năm 2015 sẽ đóng điện. Như vậy, tính đến nay, tỷ lệ hộ có điện nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 99,7% (tương ứng với 416 nghìn hộ). Riêng tỷ lệ hộ nông thôn có điện lưới quốc gia đạt 99,25%. Hiện có 116/136 xã đã hoàn tất tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo Sở Công Thương Đồng Nai, thực hiện công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 8/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh tiết kiệm được 135 triệu kWh; riêng Giờ Trái đất đã tiết kiệm được 61.200 kWh điện.

Bên cạnh đó, PC Đồng Nai còn phối hợp với thanh tra ngành tiến hành kiểm tra sử dụng điện trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng điện 196 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,37 tỷ đồng. Con số này so với 6 tháng đầu năm 2014 giảm 50 trường hợp, số tiền phạt giảm 218 triệu đồng.


  • 09/07/2015 03:50
  • Theo TTXVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét