Đốc thúc nhà thầu tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ thi công đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 393/CĐ-TTg 29/3/2021 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kV mạch 3, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực để hoàn thành đoạn tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 trong tháng 04/2021.

CPMB thăm hỏi đơn vị thi công đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, tháng 3/2021

Theo CPMB, tính đến cuối tháng 3/2021, đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đã đào móng 428/429 vị trí; hoàn thành đúc móng 428/429 vị trí; hoàn thành dựng cột 422/429 vị trí; kéo dây 90 khoảng néo/128 khoảng néo.

Tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến còn lại  của dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 trước ngày 15/04/2021.

Để hoàn thành và đóng điện dự án trong tháng 04/2021, CPMB yêu cầu các nhà thầu xây lắp huy động nhân lực, phương tiện máy móc thiết bị, phối hợp với CPMB đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với các nhà thầu cung cấp cột thép phải cung cấp các thanh cột, chi tiết thiếu trong vòng 1 tuần cho nhà thầu thi công.

Các đơn vị tư vấn giám sát bố trí đủ các cán bộ giám sát để nghiệm thu chuyển bước thi công, kiểm tra tiến độ thi công các nhà thầu theo cam kết, kịp thời báo cáo CPMB để phối hợp chỉ đạo.


  • 01/04/2021 11:24
  • Đinh Liên
  • 2342