Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường phải đảm bảo 7 điều kiện sau:

1- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2- Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng điều kiện theo quy định

3- Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực đăng ký hoạt động.

4- Có ít nhất 2 nhân viên kỹ thuật cho mỗi lĩnh vực hoạt động.

5- Đáp ứng các yêu cầu về tính độc lập, khách quan

6- Đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

7- Có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (giấy chứng nhận đăng ký) theo quy định tại Nghị định này.

Chi tiết Nghị định có file đính kèm.

Nghidinh105_CP_2016.pdf