Điều chỉnh một số dự án nhà máy nhiệt điện

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo điều chỉnh một số dự án nhà máy nhiệt điện trong các Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và Quỳnh Lập.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập I, công suất 2x600 MW tại Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thay thế Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, công suất 2x600 MW tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thu hồi chủ trương giao Tập đoàn Inter RAO (Liên bang Nga) nghiên cứu phát triển Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II, công suất 2x600 MW tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư dự án này.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện phương án xử lý các thủ tục chuyển giao Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, tránh lãng phí và thất thoát trong quá trình chuyển giao chủ đầu tư Dự án; đồng thời, chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập I bảo đảm tiến độ, chất lượng và thông báo về việc chấm dứt quyền nghiên cứu phát triển Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II của Tập đoàn Inter RAO (Liên bang Nga).

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập I được xác định là dự án quan trọng trong Chiến lược phát triển lĩnh vực điện của ngành Than - Khoáng sản nói riêng và trong Quy hoạch điện quốc gia nói chung. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, Nhà máy sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 6,6 tỷ kWh/năm..

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại tỉnh Quảng Bình, có công suất 1.200MW, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun. Đây là dự án điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bổ sung, nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp một lượng điện năng đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực miền Trung...

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II có công suất 1.200MW; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2,4 tỷ USD. Dự kiến tiến độ hoàn thành  năm 2023-2024.

 


  • 18/10/2016 08:54
  • Theo Chinhphu.vn