Điện lưới quốc gia đã tới 100% số xã trong tỉnh Lai Châu

Tính đến trung tuần tháng 7/2015, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc/Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành cấp điện lưới quốc gia đến các xã Nậm Chà - huyện Nậm Nhùn và Tá Bạ - huyện Mường Tè.

Như vậy, với việc hoàn thành cấp điện đến 2 xã cuối cùng của Lai Châu, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc/Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến 100% số xã của tỉnh Lai Châu, hoàn thành trước kế hoạch 6 tháng theo đúng Nghị quyết HĐND tỉnh Lai Châu đã đề ra. Đây cũng là thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ II của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2015, toàn tỉnh Lai Châu có 610 trạm biến áp, hơn 1589 km đường dây trung thế, hơn 1290 km đường dây hạ thế, hơn 77.000 khách hàng sử dụng điện, số hộ dân có điện lưới đã chiếm tới 84,5%.

Điện lưới quốc gia đến thôn bản đã góp phần phục vụ sản xuất, sinh hoạt, giúp bà con đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, người dân vùng khó khăn cải thiện cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả và góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh của các địa phương trong tỉnh Lai Châu.

 


  • 01/08/2015 06:31
  • Mai Phương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét