Điện hỏa tốc của EVN về ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Công điện hỏa tốc số 3427/EVN-AT ngày 2/7/2019 gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành bão và có diễn biến phức tạp.

 


  • 02/07/2019 12:49
  • Ban An Toàn EVN
  • 17912