Đề xuất quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước

Chính phủ đang dự thảo Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Dự thảo gồm 4 chương, 19 điều và sẽ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Dự thảo quy định kinh phí lập hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện, thủy lợi do chủ hồ đảm bảo - Ảnh: CTV

Cụ thể, về phạm vi hành lang bảo vệ, đối với hồ tự nhiên, nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung; hồ, ao có chức năng điều hòa ở các khu vực khác, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước không nhỏ hơn 5m tính từ mép bờ. Đối với đầm, phá tự nhiên và các nguồn nước liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, có giá trị cao về đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa và bảo vệ, phát triển hệ sinh thái tự nhiên, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước không nhỏ hơn 20m tính từ mép bờ.

Đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi quan trọng cấp quốc gia, phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa là vùng tính từ đường biên có cao trình bằng mực nước cao nhất ứng với lũ thiết kế có tính đến mức nước dâng đến đường biên giải phóng lòng hồ. Đối với các loại hồ chứa thủy điện, thủy lợi khác, phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa là vùng tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đập đến đường biên giải phóng lòng hồ.

Dự thảo nêu rõ, kinh phí lập hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện, thủy lợi do chủ hồ đảm bảo. Kinh phí lập hành lang bảo vệ nguồn nước khác do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Theo Dự thảo, các hoạt động không được thực hiện trong hành lang bảo vệ nguồn nước bao gồm: 1- Khai thác khoáng sản, xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, công trình và các hoạt động khác gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh rạch, hồ chứa; 2- Xây dựng mới các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất độc hại, cơ sở sản xuất, chế biến có nước thải nguy hại; 3- Lấn chiến, sử dụng trái phép đất hành lang bảo vệ nguồn nước; sử dụng đất không đúng mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết Dự thảo Nghị định có file đính kèm.

DT Nghi dinh.pdf


  • 12/05/2014 02:25
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét