Đề xuất giải pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng

Bộ Tư pháp vừa tổ chức "Hội nghị chuẩn hóa chuỗi thủ tục hành chính về dán nhãn năng lượng và tiếp cận điện năng" tại Tp. Đà Nẵng. Hội nghị do ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng cục Kiểm soát thủ tục Hành chính - Bộ Tư pháp, ông Trần Viết Nguyên - Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì. Tham dự Hội nghị, có đại diện Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và Công ty Điện lực các tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Trung.

Theo đánh giá của các đại biểu tham dự Hội nghị, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận điện năng, giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thời gian qua đã có nhiều cải thiện mạnh mẽ. Cụ thể, thời gian tiếp cận điện năng của khách hàng mua điện đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp được rút xuống còn từ 36 - 41 ngày trong năm 2015 (trong đó, thời gian thực hiện thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước là 18 - 23 ngày, thời gian thực hiện thủ tục của các đơn vị điện lực là 18 ngày). Từ tháng 7/2015 đến nay thời gian thực hiện thủ tục của các đơn vị điện lực là 8,15 ngày.

Theo kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2015 của Nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế giới (WB) mới công bố, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam tăng 22 bậc so với năm 2014 và đứng ở vị trí 108/189.

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam là chỉ số có kết quả thay đổi tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nội dung thay đổi của ngành điện Việt Nam cũng được Doing Business ghi nhận trong danh sách 19 nước có cải thiện hiệu quả quy trình tiếp cận điện. Trong đó, số ngày thực hiện của Việt Nam là 59 ngày (bao gồm các thủ tục của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN và các đơn vị chức năng liên quan) tốt hơn các nước Indonesia, Timor-Leste, Campuchia, Myanmar và Lào.

Hội nghị chuẩn hóa chuỗi thủ tục hành chính về dán nhãn năng lượng và tiếp cận điện năng

Cũng tại Hội nghị này, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra những giải pháp nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng hơn nữa như: Thực hiện phương châm "dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát"; đẩy mạnh thực hiện chế độ 1 cửa đối với mọi giao dịch của khách hàng; không ngừng công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục, đơn giá, định mức hay xây dựng các thiết kế mẫu cho khách hàng lựa chọn... 

EVN kiến nghị các cơ quan Trung ương và các địa phương một số nội dung như: Sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương theo hướng chuyển thành hậu kiểm đối với nội dung xác nhận phù hợp quy hoạch các công trình Trung áp; UBND các tỉnh/ thành phố xem xét bỏ hoặc chuyển sang hậu kiểm đối với các thủ tục thỏa thuận vị trí cột /trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình xây dựng, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc gộp các thủ tục làm một để thực hiện đồng thời với một cơ quan đầu mối theo cơ chế "1 cửa liên thông".

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các Sở/ban/ngành thực hiện đúng các nội dung tại Điều 5 của Thông tư 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/ 2014, cụ thể: Ban hành quy định về thời gian giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện (<=05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và <=10 ngày đối với lưới điện trung áp đi ngầm); Ban hành quy định về thời gian giải quyết đối với thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện (<=07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và <=10 ngày đối với lưới điện trung áp đi ngầm).


  • 24/08/2016 04:32
  • Duy Lâm- PC Đà Nẵng