Đẩy mạnh việc xác định tiềm năng các nguồn năng lượng của Việt Nam

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam thời gian tới, được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hiệp hội nhiệm kỳ (2016 – 2020), diễn ra ngày 24/6/2016.

Đại diện Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Trong 5 năm 2010 – 2015, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) đã có nhiều văn bản kiến nghị lên các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; Phản biện, đính chính những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); Kiến nghị về chính sách phát triển hạ tầng năng lượng; Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành Than, ngành năng lượng Việt Nam…

Hiệp hội cũng đã tham gia đoàn khảo sát, đánh giá chất lượng văn bản của các bộ, ngành; Góp ý Dự thảo nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư dự án điện gió; Tham vấn cho Ban Kinh tế Trung ương Đảng về phát triển năng lượng gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Đề xuất giải pháp chiến lược về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…

Trong giai đoạn 2016 - 2020, để Hiệp hội hoạt động hiệu quả hơn, theo PGS.TS Nguyễn Minh Duệ - Hội đồng Khoa học Năng lượng, VEA cần tiếp tục đóng góp thêm các giải pháp về việc thực hiện chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo. Bởi các nhiên liệu hóa thạch như than, khí đốt đang sụt giảm mạnh để bù đắp cho năng lượng thiếu hụt này cần phải phát triển mạnh năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, sinh khối, sinh học, các thủy điện vừa và nhỏ. VEA cũng cần tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học trong ngành năng lượng để phục vụ tốt hơn công tác tư vấn và phản biện.

Theo ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch VEA: Trong thời gian tới, VEA sẽ bám sát hoạt động của các đơn vị thành viên trong Hiệp hội nhằm kịp thời động viên, chia sẻ và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh việc xác định tiềm năng các nguồn năng lượng, từ đó xác định công nghệ và nguồn vốn đầu tư; Tiếp tục kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật - môi trường…

Với những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể và cá nhân trong ngành năng lượng.

Tại Đại hội, ông Trần Viết Ngãi tiếp tục được tín nhiệm ở vị trí Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020.


  • 24/06/2016 08:38
  • Hạ An